Nông nghiệp

Trong chiến lược mở rộng hoạt động nuôi trồng và chế biến sản phẩm nông nghiệp bằng việc áp dụng công nghệ cao tiêu chuẩn Nhật Bản của tập đoàn Daizen sang ASEAN, Daizen ASEAN đang trong quá trình từng bước khảo sát điều kiện thổ nhưỡng và loại giống thích hợp cho những dự án của chúng tôi tại Việt Nam nhằm gặt hái được những sản phẩm chất lượng cao nhất với hiệu quả kinh tế cao nhất cho thị trường Việt Nam trong những tháng sắp tới.